Отпечатък

Информация съгласно § 5 TMG

Tafel Wilhelmsburg e.V. – Инициатива за борба с безработицата във Вилхелмсбург
Vogelhüttendeich 55
21107 Хамбург

Представлявано от:
Мишел Шмидт

Отговорен за съдържанието съгласно § 55, ал. 2 RStV:
Tafel Wilhelmsburg e.V. – Инициатива за борба с безработицата във Вилхелмсбург
Мишел Шмидт
Vogelhüttendeich 55
21107 Хамбург

Отказ от отговорност:

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашите страници е създадено с най-голямо внимание. Въпреки това не можем да поемем никаква отговорност за верността, пълнотата и актуалността на съдържанието. В качеството си на доставчик на услуги ние сме в съответствие с § 7, ал. 1 TMG носи отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 от TMG обаче ние не сме задължени като доставчик на услуги да наблюдаваме предаваната или съхраняваната информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати от това. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Ако разберем за такива нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници се проверяват за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е разпознаваемо по време на свързването. Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е целесъобразен, ако няма конкретни данни за нарушение на закона. Ако разберем за нарушения на закона, ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън рамките на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянето и копирането на тази страница е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел. Доколкото съдържанието на тази страница не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни се идентифицира като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, ще премахнем такова съдържание незабавно.

Защита на данните

Използването на нашия уебсайт по принцип е възможно без предоставяне на лични данни. Доколкото на нашите страници се събират лични данни (напр. име, адрес или имейл адрес), това винаги се прави, доколкото е възможно, на доброволна основа. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие.
Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.
Използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, от трети страни с цел изпращане на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани, се забранява изрично. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например чрез спам писма.


Google Анализ

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (“Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от „бисквитката“ информация за използването на този уебсайт от вас (включително вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, изготвяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Google AdSense

Този уебсайт използва Google Adsense, уеб рекламна услуга, предоставяна от Google Inc, САЩ („Google“). Google Adsense използва т.нар. „бисквитки“ (текстови файлове), които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Google Adsense използва и така наречените „уеб маяци“ (малки невидими графики) за събиране на информация. Чрез използването на уеб маяка могат да се записват и събират прости действия, като например трафикът на посетителите на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ и/или уеб маяка за използването на уебсайта от вас (включително вашия IP адрес), се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценяване на използването на уебсайта във връзка с рекламите, изготвяне на отчети за дейността на уебсайта и рекламите за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки“ на твърдия си диск и показването на уеб маяци, като изберете „Не приемай „бисквитки“ в настройките на браузъра си (в MS Internet Explorer под „Инструменти“). > Опции за интернет > Поверителност > Настройки“; във Firefox под “Инструменти > Настройки > Поверителност > Бисквитки“); въпреки това бихме искали да отбележим, че в този случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Treffpunkt für jeden

Essen für jeden

Kaffee für Jeden

Lebensmittel für jeden

*Mit der Anmeldung erlaubst Du uns Dich zu werblichen Zwecken zu kontaktieren. Dies kannst Du jederzeit widerrufen.

SOCIAL MEDIA

Folge der Tafel Wilhelmsburg.
„Auf der Elbinsel muss niemand Hungern und das garantieren wir.“