За нас

За гладните

Вече сме осигурили храна на над 250 000 нуждаещи се. Все повече хора се нуждаят от помощ и намират връзка с нас. В момента имаме три пункта за раздаване на храна, където осигуряваме храна за всички нуждаещи се.

0 Нуждаещи се

„Обществото се състои само от две големи класи: едните имат повече ястия, отколкото апетити, а другите – много повече апетити, отколкото ястия!“ – Никола Шамфор

Вилхелмсбург

Vogelhüttendeich 55

21107 Хамбург

Вторник-петък

08:00-13:00

Veddel

Wilhelmsburg Str. 73

20539 Хамбург

Понеделник

08:00-13:00

Кирхдорф

Kirchdorfer Str. 170

21109 Хамбург

Сряда

08:00-13:00


МОЗЪЦИТЕ ЗАД ВСИЧКО ТОВА

MICHÉL SCHMIDT

Действа на заден план и отговаря за стратегическото планиране, уебсайта и външното въздействие

ГУДРУН ТОПОРАН-ШМИДТ

Ръководител на Tafel Wilhelmsburg, ръководител на Tafel Wilhelmsburg в продължение на 12 години и се грижи за оперативното функциониране на всичко.

Място за срещи за всички

Храна за всеки

Кафе за всеки

Храна за всеки

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(„transform“, „rotate(„+Math.min(n/1.4,360)+“ 12 12)“);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(„nc-loop_circle-02-24“),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(„visibilitychange“,function(){„hidden“==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();

* С регистрацията си ни разрешавате да се свържем с вас за промоционални цели. Можете да го оттеглите по всяко време.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Продължение на таблото във Вилхелмсбург.

„Никой не трябва да гладува на остров Елба и ние гарантираме това.“

Treffpunkt für jeden

Essen für jeden

Kaffee für Jeden

Lebensmittel für jeden

*Mit der Anmeldung erlaubst Du uns Dich zu werblichen Zwecken zu kontaktieren. Dies kannst Du jederzeit widerrufen.

SOCIAL MEDIA

Folge der Tafel Wilhelmsburg.












„Auf der Elbinsel muss niemand Hungern und das garantieren wir.“